EVALUAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE

Serviciile de evaluare a competentelor profesionale se adreseaza angajatiilor sau grupurilor care detin competente in anumite meserii/ocupatii dar nu fac dovada acestora printr-o certificare. Astfel, certificarea competentelor se realizeaza fara parcurgerea unui program de formare cu durata de 3-8 luni, ci doar printr-un proces de evaluare de scurta durata (maxim 30 de zile). FormarePlus poate autoriza la solicitarea clientilor, orice program de evaluare pentru care exista o solicitare ferma.

Avantajele evaluarii competentelor sunt costurile reduse, timpul redus, si flexibilitate in organizarea procesului de evaluare in orice locatie la nivel national.


Acte normative, reglementari, proceduri privind evaluarea si certificarea competentelor profesionale:

  • ORDONANTA 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor / EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI / REPUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 30 septembrie 2002 / În temeiul art. II din Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000
  • ORDONANTA 76/2004 privind formarea profesionala a adultilor / EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI / PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 27 august 2004 / În temeiul art. 108 din Constitutie, republicata
  • Hotararea Guvernului nr. 1.829 din 28 octombrie 2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003
  • Ghid practic al evaluatorului de competente profesionale
  • Procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale
  • Ordinul 81/3.329 Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii pentru pentru modificarea si completarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale
  • Hotarârea nr. 173 din 27.08.2009 pentru aprobarea criteriilor minime de performanta pentru autorizarea centrelor de evaluare
  • Hotarârea nr. 98 din 21.04.2010 privind arhivarea documentelor create si detinute în cadrul activitatii Centrelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale.

Surse de informatii diverse privind activitatea de evaluare si certificare a competentelor profesionale:

  • Registrul National al Centrelor de Evaluare si Certificare a competentelor profesionale autorizate de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor
  • Registrul National al Ocupatiilor pentru care functioneaza centre de evaluare si certificare a competentelor profesionale autorizate de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari

Despre certificatul de competente profesionale

Certificatul de competente profesionale

Certificatele de competente profesionale sunt recunoscute la nivel national si in statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata certificat de competente profesionale contine:

» datele de identificare ale candidatului (nume, prenume, CNP, data nasterii);
» codul standardului ocupational / de pregatire profesionala;
» calificarea pentru care a fost evaluat;
» numele si prenumele evaluatorului;

Verso certificat de competente profesionale contine:

» denumirea si codul standardului ocupational / de pregatire profesionala;
» unitatile de competenta evaluate;
» data certificarii fiecarei unitati de competenta;
» codul evaluatorului care a realizat evaluarea si certificarea si semnatura acestuia.


Recunoasterea certificatelor de competente profesionale si “echivalarea” acestora cu certficatele de calificare sau absolvire

O.G. 129/2000 este documentul fundamental care reglementeaza formarea profesionala in Romania. Aceasta ordonanta a fost completata prin O.G. 76/2004, iar la articolul 32, alineatul (4) este stipulat faptul ca reglementarea activitatii de evaluare de competente se face prin ordin comun al celor doua ministere cu atributii in formarea profesionala (Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului). Acest ordin este Ordinul 4543 din 23.08.2004 si vizeaza aprobarea “Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale”. Aceasta procedura a fost completata prin Ordinul 3329/81 din 23.02.2005, iar la Articolul 33, alineatele (1), (2) si (3) aveti explicatii despre recunoasterea certificatelor de competente profesionale si “echivalarea” lor cu cele de calificare / absolvire:

(1) Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competente profesionale, pentru unitatile de competenta în care au fost declarate competente.

(2) Persoanele declarate competente pentru toate unitatile de competenta specifice unei ocupatii sau calificari primesc un certificat de competente profesionale care cumuleaza toate competentele profesionale specifice acelei ocupatii sau calificari în conformitate cu standardul ocupational, respectiv standardul de pregatire profesionala.

(3) Certificatele mentionate la alin. (2) au aceeasi valoare ca si certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoastere nationala, eliberate în sistemul formal de formare profesionala.

Acte normative in domeniul evaluarii si certificarii competentelor profesionale

» Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
» Ordonanta nr. 76/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala adultilor
» Ordinul nr. 4543/468 din 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale
» Ordinul nr. 3329/81 din 2005 pentru modificarea si completarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale